28/02-2021

Bokseklubben Sct. Jørgen Holstebro Indkalder til Generalforsamling


NY DATO FOR GERNERALFORSAMLING
7 maj 2021 kokken 19

Døesvej 56, 7500 Holstebro


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- På valg Formand Jens Ole Hangaard – ønsker ikke genvalg
Forslag indgået Jacob Ravnholt har meldt sin kandidatur til formand
- På valg Bestyrelsesmedlem Janni Eriksen – ønsker ikke genvalg
Forslag indgået Kenneth Jepsen har meldt sin kandidatur til bestyrelse
- På valg Bestyrelsesmedlem Ledig plads
Forslag indgået Mette Munchow har meldt sin kandidatur til bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Opmærksom på evt. udsættelse grundet forsamlingsforbud
Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen finder sted til: jolehangaard@gmail.com
ANDRE NYHEDER
© Bokseklubben Sct. Jørgen | Døesvej 56 | 7500 Holstebro | Tlf. 2065 2655 | CVR nr. 30686624
|
|
|
|